Beste patiënten,

  Gelieve volgende richtlijnen te respecteren om wachttijden zo kort mogelijk te houden:

° Maak uw afspraak via PC: snel, makkelijk en tijdbesparend

° Telefonische afspraken maken kan op 050/ 39.28.39 en volg de instructies van de computerstem (optie 1)

° De dokter is enkel telefonisch te bereiken op 050/ 39.28.39,elke morgen tussen 9u30 en 11U30 (optie 2)

   en op MAANDAGAVOND tussen 19u en 20u. Gelieve deze uren te respecteren aub!

   - Gelieve uw oproepen te beperken, kort en bondig te zijn aangezien een oproep tijdens de consultatie storend is voor

      arts en patiënt.          

° Vanaf heden is de dokter NIET meer bereikbaar via GSM.

° Er worden telefonisch GEEN bloeduitslagen besproken.

° 1 afspraak = 1 patiënt = 1 consultatie

   - 2 patiënten (ook kinderen) = 2 afspraken

   - Voor langdurige consultaties, kan er een hoger tarief aangerekend worden.

   - Voor het opstarten van een proteïnedieet, kleine ingreep, Mesotherapie, ernstige vermoeidheidsklachten of  

      advies voedingssupplementen.   

       -> graag een dubbele afspraak maken (dit vraagt meer tijd dan een gewone consultatie).

° Er worden GEEN consultaties noch adviezen gegeven via telefoon, sms of email.

° (Chronische) voorschriften kunnen enkel afgeleverd worden tijdens consultaties. NIET telefonisch, via sms of e-mail.

° Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden!

° Huisbezoeken zijn enkel voorbehouden voor patiënten die om gezondheidsredenen niet in de mogelijkeid zijn 

  naar de praktijk te komen. HB aanvragen voor 11u

° Tijdens het weekend kan u voor DRINGENDE zaken terecht bij de wachtdienst op het nummer 1733